แบบฟอร์มประกันออนไลน์
ประกันสุขภาพ

ปลดล็อค อัลตร้า

ไม่ได้ปลดล็อคแค่ค่ารักษา...แต่เพิ่มการดูแลสุขภาพมากขึ้น

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 10 ปี

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.

แบบประกัน
ประกันสุขภาพ (ปลดล็อค อัลตร้า)

ประกันสุขภาพ (ปลดล็อค อัลตร้า)

ขยายวงเงินความคุ้มครอง ให้เลือกสูงถึง 15 ล้านบาทต่อปี

ขยายอายุความคุ้มครอง ถึงอายุ 90 ปี

ขยายการดูแลด้านการรักษาสุขภาพ ด้วยวงเงินค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจสุขภาพประจำปี

ปลดล็อคค่ารักษาพยาบาลในห้อง ICU จ่ายให้ตามจริง

ปลดล็อคค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด จ่ายให้ตามจริง


ประกันออมทรัพย์ (แบบมีเงินปันผล)

ประกันออมทรัพย์ (แบบมีเงินปันผล)

เพิ่มโอกาสรับเงินปันผลที่สูงขึ้น

มอบความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาท

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย

สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 10 ปี

ดูแลค่ารักษาเมื่อต้องพักรักษาตัวในรพ. สูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.

สามารถใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจแบบประกัน